درباره شرکت کار دارو فرآیند

فعالیت شرکت کارداروفرایند طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون صنعتی در صنایع مختلف از جمله صنایع داروسازی، بیمارستانی، صنایع غذایی،

نفت و گاز و پتروشیمی، اتاق تمیزو می باشد تمامی فیلترهای تولید شده شرکت کاردارو فرآیند تحت لیسانس شرکت TeknoFan ترکیه می باشد.

همچنین شرکت کاردارو فرآیند از آغاز تاسیس بهبود کیفیت محصولات خود را در نظر گرفته و بدین منظور فیلترها با توجه به استانداردهای جهانی

از جمله EN1822،EN799،ASHRAE52/1-1992 تهیه و تولید می گردد.

تمامی مدارک تست و Qualification جهت اخذ GMP به همراه فیلتر به مشتریان محترم ارائه میگردد.

فهرست