اجزای اصلی هواسازهای هایژنیک

جنس بدنه

یکی از تفاوت های هواساز هایژنیک و معمولی تفاوت در جنس بدنه آنها می باشد. بدنه و قطعات داخلی هواساز بهداشتی
ازورقهای فولادی ضدرنگ یااستنلس استیل است.قبل ازاینکه بدنه و سطوح داخلی باورقهای استنلس استیل پوشش داده  شوند ;کلیه
سطوح داخلی با کاوری از جنس سیلیکون ضد آب پوشش داده می شوند ; این پوشش ازنفوذ آب و تجهیزات دستگاه جلوگیری کرده
و سطوح داخلی را به طورکامل آب بندی مینماید.جدارهای استنلس ازرسوب و تکثیر و رشدباکتری ها در داخل بدنه جلوگیری می کند.

نوع فیلتر

فن هواساز هایژنیک از سانتریفیوژ بکوارد یا پلاگ فن میباشد که هوای مطبوع توسط این فن ها به فضا دمیده  می شود.  پلاگ فن
در هواساز هایژنیک نیازبه تسمه و پولی نداردو جنس آن معمولا ازاستنلس استیل میباشد. پلاگ فن هواساز بهداشتی نسبت به سایر
هواساز ها دراندازه گیری مداوم هوادهی دقت بیشتری دارند.

نوع فیلتراسیون

در هواساز های هایژینک ، هوای ورودی ابتدا از روی فیلتر آلومینیومی عبور کرده و تاحدی تصفیه می شود. سپس با گذشتن از
روی فیلترهای کیسه ای و هپا یا اولپا تا 99/9 درصد آلودگی هوارا تصفیه کرده و هوای کاملا پاک را برای فضای مورد نظر
تامین می نماید. درهواساز خانگی و سایر انواع معمولی با استفاده ازفیلتر آلومینیومی قابل شستشو وگاها کیسه ای درصدی از
آلودگی تصفیه خواهد شد.

تجهیزات کنترلی

هواساز هایژنیک نسبت به هواساز معمولی و دیگر هواسازها تجهیزات کنترلی پیشرفته تری دارد. وجود تجهیزات کنترلی پیشرفته
تر باعث شده تا در صورت اختلال در عملکرد این تجهیزات ، هواساز با مشکل بزرگی درعملکرد مواجه شود، در صورتی که
اگر در تجهیزات کنترلی دیگر هواساز مشکلی پیش بیاید،هواسازها می توانند عملکرد خود را حفظ نمایند.
لامپ UV
هواساز هایژنیک مجهز به لامپ های –UV اشعه فرابنغفش می باشد لامپ UV در گندزدایی و ضدعفونی هرچه بیشترمی
باشد.این لامپ با تبدیل انرژی الکتریکی به فرابنفش باعث ازبین بردن ذرات آلاینده می شود.لامپ یو وی تمام ذرات کوچک  در
حد میکرون را از بین می برد و به تصفیه کامل هوا کمک می نماید.
درزبندی و عایق بندی
درهواسازهای هایژنیک به گونه ای درزبندی و عایق بندی شده می باشد که به هیچ عنوان امکان نفوذ ذرات به مراحل قبل امکان
پذیر نمیباشد.ولی دردستگاه های هواسازمعمولی این بحث از اهمیت کمتری برخوردار است.ساختار هواساز هایژنیک  به گونه ای
است که درداخل آن هیچ گونه گوشه ای مشاهده نمی شود ، دلیل عدم وجود گوشه گیری از تجمع باکتری ها  و میکروب ها درکنار
های دستگاه می باشد.
کاربرد
بطور کلی در فضاهای بیمارستانی ، صنایع پزشکی و داروسازی و فضاهای که به هوای کاملا تمیز و عاری از میکروب ها و
میکرواورگانیسم ها نیاز دارند ،از هواساز هایژنیک استفاده می شود.در مکان های مسکونی جهت سرمایش و گرمایش از
هواسازهای معمولی استفاده می گردد.
فهرست