فن فیلتر یونیت

فن فیلتر یونیت یا FFU از نوع تجهیزات فیلتراسیون هوا می باشد که برای تامین هوای خالص به اتاق تمیز از راه فیلتر کردن
ذرات مضر موجود درهوا استفاده می شود.
دستگاهای فن فیلتر یونیت در شبکه سقف و یا کف سیستم نصب می شود.اتاق های تمیز بزرگ به تناسب به تعداد زیادی FFU
نیازمند هستند که در برخی مواردامکان دارد که از چند صد تا چند صد هزار متغیر باشد.فن فیلتر یونیت ها به طور معمول درابعاد
120*60 سانتی متر و دارای سه بخش اصلی :فن قوی ،کنترل کننده سرعت و فیلتر بازده بالاHEPA یا ULPA است. فیلتراسیون
از طریق فن قوی فن فیلتر یونیت از طریق ایجاد یک فشار منفی دربالای محفظه یونیت انجام می شود ، به این صورت که علاوه
بر اختلاط هوا ، امکان نشت هرگونه هوای فیلتر نشده به درون اتاق تمیز در اثر وجود منافذ و درز را از بین می برد
عملکرد فن فیلتر یونیت
آنچه فن فیلتر یونیت برا فیلتر کردن هوا انجام می دهد ، باید شامل موارد زیر باشد:

 

 • گردش هوا به میزان کافی
 • فیلتراسیون هوا به میزان کافی
 • تآمین هوای تازه و فشار مثبت کافی

مزایای سیستم فن فیلتر یونیت

 • امکان اجرا نمودن در فضاهای کوچک حتی طبقات مسکونی شهری با سقف کوتاه
 • هزینه پائین تر نسبت به روش هواساز
 • راندمان بالاتر از نظر مصرف انرژی نسبت به روش هواساز
 • کانال کشی بسیار کوتاه واقتصادی

معایب سیستم فن فیلتر یونیت در اتاقهای تمیز چیست؟

مقرون بصرفه نبودن برای فضاهای بزرگ اتاق تمیز

مصارف عمومی فن فیلتر یونیت

 • داروسازی
 • اتاق عمل
 • مناطق ایزوله
 • مراکز مخابراتی و سایتهای کامپیوتر
 • صنایع غذایی و …
فهرست