کاربرد فیلترهای هوا

  • بیمارستان ها:
به طور کلی جریان هوا ، یک وسیله مناسب برای جابجایی ویروس ها ، باکتری ها و یاد گرد و  غبارهای موجود در بیمارستان ها
به شمار می آید.در صورتی جریان هوای آلوده تصفیه نگردد، بیماریها ناشی از ویروسها وباکتریها تشدید می شود .به همین دلیل
درتجهیزاتی که وظیفه تهویه هوای داخل بیمارستانها را  بر عهده دارند،فیلتر به کار گرفته می شود.فیلترها به گونه ای طراحی شده
اندکه علاوه برجذب گرد و غباری که در محیط بیمارستان وجود دارد،مانع از ورود و پراکنده شدن ویروس ها و باکتری ها در
محیط بیمارستان ها گردد.

 

صنایع تهویه مطبوع و سازندگان اتاق تمیز:

اتاق های تمیز یک اتاق یافضای هستندکه درآنها سطح آلودگی ذرات درسطوحی معین کنترل می شوند که باعث کاهش ،ایجاد
ونگهداری برخی ذرات در داخل اتاق شوند.این اتاقها اغلب درصنایع علمی،پزشکی،دارویی و تکنولوژی پیشرفته و دیگر علوم
تحقیقاتی مورد استفاده قرارمی گیرند.که استفاده از فیلترهای مناسب تهویه مطبوع و اتاق تمیز باعث می شود که ساخت اینگونه
اتاق ها با استاندارد بالاتری انجام بپذیرد.
  • صنایع داروسازی:
شرکتهای داروسازی با توجه به استانداردهای کیفیت هوای مورد تایید وزارت بهداشت ، معمولا دارای یک سیستم تهویه مطبوع
پیچیده تراز یک ساختمان تجاری یا صنعتی معمولی می باشند. فیلتراسیون مناسب ، یک ضرورت در راستای برنامه های
کاربردی برای به حداقل رساندن ضایعات تولید و مهمتر از همه صرفه جویی در هزینه های انرژی میباشد.

 

  • صنایع غذایی:
فیلترهای صنعتی بسته به نوع سیال مورد فیلتراسیون (مایع ،گاز،هوا) نوع و درصد ناخالصی و میزان درجه خلوص مورد نیاز
(میکرون ریتینگ)شرایط فرآیندی (دما،فشار،خورندگی سیال)وانواع مختلفی دارند.از جمله فیلترهای مورداستفاده در صنایع غذایی
می توان به بگ فیلتر bag filter ،کارتریج فیلتر، پلیتد فیلتر ،سینترد فیلتر،داست کالکتور،فیلترهای اتوماتیک ،فیلتر برنولی برای
سیستم های خنک کننده ،  پیش فیلترها،فیلتر هپا HEPA، فیلتر اولپا ULPA، و … اشاره کرد.

 

  • صنایع نیروگاهی:
استفاده از فیلترهای مناسب دراین صنایع می تواند به سلامتی افراد و ورود انواع آلاینده های مضر به داخل خنک کننده ها و نیز
دستگاهای تهویه مطبوع نیروگاه جلوگیری نماید، که نتیجه این عمل بازده بالا و عملکرد بسیار مثبت نیروگاه را به همراه داشته
باشد. با تهیه فیلترهای مناسب و مختص به هربخش از نیروگاه می توان خیالی آسوده و اطمینان ازعملکرد درست دستگاه ها بر
میزان تولید بالا نظارت داشت.
فهرست