تست DOPفیلترها

فیلتر هپا چیست؟   
فیلتر های هپا (High Efficiency Particule air) معمولا از الیاف فایبر گلاس تشکیل شده اند که به طور تصادفی مرتب شده اند.
فیلترهای هپا می توانند 99/99٪ از ذرات معلق در هوا با قطر بیش تر از 0/3 میکرو متر راجذب کنند.
 تست DOPچیست؟
تست DOP فرآیندی است که تایید میکند فیلترهای Hepa یاUlpa  به درستی نصب شده اند. نشتی بای پس فیلتر وجود ندارد. و فیلتر ها بدون نشتی و نقص هستند.
این تست در زمان ساخت فیلترهای Hepa یا Ulpa  انجام می شود.
معنی  (DOP=Dispersed oil particulate) یک آیروسل پراکنده است که برای آزمایش یکپارچگی فیلترهای Hepa استفاده می شود.
معنی (PAO= poly Alpha Olefin) یک مایع غیر سرطان زا است که رایج ترین جایگزین برای DOP است.
چگونگی تست DOP؟
یک ژنراتور آیروسل برای تبدیل روغنDOP دی اکتیل فتالات یا PAO به یک آیروسل با اندازه ذرات 0/3 میکرون استفاده می شود سپس یک فتو متر ذرات موجود
در جریان هوای خروجی را اندازه گیری می کند .
سه نوع آیروسل برای آزمایش وجود دارد.
 (دی اکتیل فتالات یا همان DOP یکی از آیروسل هایی که برای این  آزمایش استفاده می شود. DOP  به عنوان یک آیروسل در جریان بالا دست محیط فیلترپخش
 می شود ,در جریان پایین دست مقدار ذرات با فتومتر اندازه گیری میشود. برای این آزمایش باید اطمینان پیدا کنیم که غلظت آیروسل در کل فیلتر یکنواخت است چون
غلظت کم یا زیاد آیروسل می تواند باعث خرابی نتیجه تست فیلترشود.
چگونه می توانیم فیلتر ها را آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که هنوز در حد استاندارد لازم عمل می کند؟  
چرا تست DOPضروری است؟
این فیلتر ها قطعات مکانیکی هستند و مانند هر بخش مکانیکی دیگر مستعد ایراد و خرابی هستند. بنابراین باید به طور مرتب مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرند.
زمان انجام تست DOP
هر تجهیزاتی که دارای فیلتر هپا است هنگام جابه جایی تجهیزات یا در یک پروژه جدید(هر۴ هفته در یک پروژه مشابه) باید تست شود. برای حصول بهترین نتایج
آزمایش باید در محل انجام شود تا اطمینان حاصل شود که واحد ها به دلیل حمل و نقل یا فعالیت روزانه در محل کار آسیب  ندیده اند.
شرایط انجام تستDOP
تست DOP از یک رویه سخت پیروی می کند بنابراین فقط باید توسط تیم های تست حرفه ای انجام شود اول از همه تیم آزمایش باید یک روش دقیق و منطبق را
دنبال کند تا اطمینان حاصل شود که فیلتر ها به روشی قابل اعتماد آزمایش شوند. پس از بررسی دقیق نقطه تزریق مناسب مشخص شده و مکانیزم تزریق نیز باید
طراحی شود.
فهرست